The Norwegian Battlefield Community

HTML Online Editor Sample
No Attacking Enemy Base
Skriftlig advarsel ved første regelbrudd.
Gang 2: Punish.
Gang 3: Utkastelse (Kick), da spilleren viser null respekt for regelen og aktivt ignorerer advarsler.
Midlertidig utestengelse (temporary ban) 1 uke om spiller kommer inn og fortsetter.
 
Hacking/Cheating
Instabann!
Sier seg selv.
 
Being Disrespectful
Skriftlig advarsel 1-2 kommentarer.
Utover dette kan man punishe til vedkommende blir kastet ut.
Kommer spiller tilbake og fortsetter blir det midlertidig utestengelse, eventuelt permanent avhengig av karakter på kommentar.
 
Bad Language
Skriftlig advarsel 1-2 kommentarer.
Utover dette kan man punishe til vedkommende blir kastet ut.
Kommer spiller tilbake og fortsetter blir det midlertidig utestengelse, eventuelt permanent avhengig av karakter på kommentar.
 
No namecalling
Skriftlig advarsel 1-2 kommentarer.
Utover dette kan man punishe til vedkommende blir kastet ut.
Kommer spiller tilbake og fortsetter blir det midlertidig utestengelse, eventuelt perma avhengig av karakter på kommentar.
 
No racism
Skriftlig advarsel 1 kommentar.
Utover dette kan man punishe 1 gang, så utkastelse.
Kommer spiller tilbake og fortsetter blir det permaban da rasisme ikke tolereres..
 
Team Killing
Dette er hovedsaklig mest utbredt på hardcore server der vi har et  system:
-Kick på femte (5) team kill(s)
-Ban på femte (5) neste team kill(s)
 
Ved teamkilling på andre servere, for eksempel krasjing(ramming) som er underlagt "Misuse of friendly assets", hoppe ut av biler for at medspiller blir påkjørt, og flippe helikoptre ("Misuse of friendly assets")
Første gang: Skriftlig advarsel.
Gang 2: Punish
Gang 3: Kick
 
*Ser man en spiller hoppe ut av en bil med hensikt å drepe en medspiller kan man kaste ut  spiller med en gang. Eksempelvis om man prøver flere ganger.
 
Spawn Killing
Ved hovedbaser blir det samme som “No attacking enemy base”.
Ved random spawns blir det først;
Skriftlig advarsel,
Så punish til spiller blir kastet ut.
Ved fortsettelse - midlertidig utestengelse 1 uke.
 
*Stealing Enemy Vehicle
Har man konkret bevis/ er sikker på dette blir det punish.
Ved eventuelle fortsettelser: Kast spilleren ut.
Midlertidig utestengelse 1 uke om spiller kommer inn og fortsetter.
 
Team switch to winning team
Skriftlig advarsel, så flytt personen tilbake.
Gang 2: Punish og flytt spiller tilbake.
Gang 3: Kast spilleren ut.
 
Misuse of friendly assets
Skriftlig advarsel ved “uhell”.
Er det aktivt og fremprovosert?:
Kast spilleren ut.
Midlertidig  utestengelse 1 uke om spiller fortsetter.
 
*High Ping
Har skript som ordner dette.
 
No VEHICLE RAPING When less than 16 players!
Skriftlig advarsel første gang.
Gang 2: Punish.
Gang 3: Kast spiller ut.
Midlertidig utestengelse 1 uke om spiller fortsetter.
 
*English/Scandinavian only in chat!
Skriftlig advarsel 1-2 ganger.
Deretter mute spiller.
 
*Diskutering/lage kvalm i chat
Skriftlig advarsel 1-2 ganger.
Punish + mute utover dette.
 
 
Ved "ganger" menes det gjentatte regelbrudd innenfor en tidsramme på 20-30 minutter.
Ser man at spillere er gjentakere av regelbrudd utover tidsrammen, kan man kaste spileren ut. Eventuelt midlertidig utestengelse 1 uke om ikke annet er oppgitt i forslag.